Ace of the Diamond

Ace-of-the-Diamond-ซับไทย

นัก ขว้างหนุ่มนิสัยดีและสปิริตแรง Sawamura Eijun ถึงทีมจะแพ้บ่อยครั้ง แต่เขาก็ยินดีที่ได้เล่นกับเพื่อนที่มีฝีมือระดับธรรมดา เมื่อเตรียมขึ้นชั้นมัธยมปลายเขาถูกทาบทามให้เข้าโรงเรียน Seidou ที่มีชื่อเสียงการแข่งเบสบอล ถึงจะปฏิเสธเพราะอยากเรียนและแข่งเบสบอลต่อร่วมกับเพื่อน แต่เพื่อนก็ไม่รั้งเขาไว้ ทำให้เขาต้องมาร่วมทีมเบสบอลฝีมือระดับพระกาฬ และมุ่งสู่การเป็นผู้เล่นชั้นยอดของโรงเรียนมัธยมปลายตามที่สัญญากับเพื่อนๆ ไว้

Ace of the Diamond ตอนที่ 1

Ace of the Diamond ตอนที่ 2

Ace of the Diamond ตอนที่ 3

Ace of the Diamond ตอนที่ 4

Ace of the Diamond ตอนที่ 5

Ace of the Diamond ตอนที่ 6

Ace of the Diamond ตอนที่ 7

Ace of the Diamond ตอนที่ 8

Ace of the Diamond ตอนที่ 9 

Ace of the Diamond ตอนที่ 10

Ace of the Diamond ตอนที่ 11

Ace of the Diamond ตอนที่ 12

Ace of the Diamond ตอนที่ 13

Ace of the Diamond ตอนที่ 14

Ace of the Diamond ตอนที่ 15

Ace of the Diamond ตอนที่ 16

Ace of the Diamond ตอนที่ 17

Ace of the Diamond ตอนที่ 18

Ace of the Diamond ตอนที่ 19

Ace of the Diamond ตอนที่ 20

Ace of the Diamond ตอนที่ 21

Ace of the Diamond ตอนที่ 22

Ace of the Diamond ตอนที่ 23

Ace of the Diamond ตอนที่ 24

Ace of the Diamond ตอนที่ 25

Ace of the Diamond ตอนที่ 26

Ace of the Diamond ตอนที่ 27

Ace of the Diamond ตอนที่ 28

Ace of the Diamond ตอนที่ 29

Ace of the Diamond ตอนที่ 30

Ace of the Diamond ตอนที่ 31

Ace of the Diamond ตอนที่ 32

Ace of the Diamond ตอนที่ 33

Ace of the Diamond ตอนที่ 34

Ace of the Diamond ตอนที่ 35

Ace of the Diamond ตอนที่ 36

Ace of the Diamond ตอนที่ 37

Ace of the Diamond ตอนที่ 38

Ace of the Diamond ตอนที่ 39

Ace of the Diamond ตอนที่ 40

Ace of the Diamond ตอนที่ 41

Ace of the Diamond ตอนที่ 42

Ace of the Diamond ตอนที่ 43

Ace of the Diamond ตอนที่ 44

Ace of the Diamond ตอนที่ 45

Ace of the Diamond ตอนที่ 46

Ace of the Diamond ตอนที่ 47

Ace of the Diamond ตอนที่ 48

Ace of the Diamond ตอนที่ 49

Ace of the Diamond ตอนที่ 50

Ace of the Diamond ตอนที่ 51

Ace of the Diamond ตอนที่ 52

Ace of the Diamond ตอนที่ 53

Ace of the Diamond ตอนที่ 54

Ace of the Diamond ตอนที่ 55

Ace of the Diamond ตอนที่ 56

Ace of the Diamond ตอนที่ 57

Ace of the Diamond ตอนที่ 58

Ace of the Diamond ตอนที่ 59

Ace of the Diamond ตอนที่ 60

Ace of the Diamond ตอนที่ 61

Ace of the Diamond ตอนที่ 62

Ace of the Diamond ตอนที่ 63

Ace of the Diamond ตอนที่ 64

Ace of the Diamond ตอนที่ 65

Ace of the Diamond ตอนที่ 66

Ace of the Diamond ตอนที่ 67

Ace of the Diamond ตอนที่ 68

Ace of the Diamond ตอนที่ 69

Ace of the Diamond ตอนที่ 70

Ace of the Diamond ตอนที่ 71

Ace of the Diamond ตอนที่ 72

Ace of the Diamond ตอนที่ 73

Ace of the Diamond ตอนที่ 74

Ace of the Diamond ตอนที่ 75

Ace of the Diamond ภาค 2 ตอนที่ 1   โหลด

Ace of the Diamond ภาค 2  ตอนที่ 2  โหลด

Ace of the Diamond ภาค 2 ตอนที่ 3  โหลด

Ace of the Diamond ภาค 2 ตอนที่ 4

Ace of the Diamond ภาค 2 ตอนที่ 5  โหลด

Ace of the Diamond ภาค 2 ตอนที่ 6  โหลด

ซับไทยโดย Funny-Fs//NATAPORI

0 comments: