(ดูอนิเมะ) Psycho – Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย ซับไทย HD

Psycho-Pass เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคอนาคต ที่ได้มีการตรวจวัดสภาพและปริมาณของจิตใจและบุคลิกของผู้คนเกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกบันทึกและประมวลผลกันไป กลายเป็น Psycho-Pass หน่วยวัดที่ใช้วัดค่าพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคน โดยมี “หน่วยปฏิบัติการ“คอยสอดส่องดูแลความสงบสุขของประชาชน ซึ่ง โคงามิ เจ้าหน้าที่หนุ่มจากหน่วยปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้ออกไปจัดการกับคดีอาชญากรรมทั่วโลกให้สิ้นซาก

Psycho – Pass ตอนที่ 1

Psycho – Pass ตอนที่ 2

Psycho – Pass ตอนที่ 3

Psycho – Pass ตอนที่ 4

Psycho – Pass ตอนที่ 5

Psycho – Pass ตอนที่ 6

Psycho – Pass ตอนที่ 7

Psycho – Pass ตอนที่ 8

Psycho – Pass ตอนที่ 9

Psycho – Pass ตอนที่ 10

Psycho – Pass ตอนที่ 11

Psycho – Pass ตอนที่ 12

Psycho – Pass ตอนที่ 13

Psycho – Pass ตอนที่ 14-16 ซับไทย

Psycho – Pass ตอนที่ 15

Psycho – Pass ตอนที่ 16 ซับไทย

Psycho – Pass ตอนที่ 17

Psycho – Pass ตอนที่ 18

Psycho – Pass ตอนที่ 19

Psycho – Pass ตอนที่ 20

Psycho – Pass ตอนที่ 21

Psycho – Pass ตอนที่ 22

Psycho – Pass ตอนที่ 1

Psycho – Pass ตอนที่ 2

Psycho – Pass ตอนที่ 3

Psycho – Pass ตอนที่ 4

Psycho – Pass ตอนที่ 5

Psycho – Pass ตอนที่ 6

Psycho – Pass ตอนที่ 7

Psycho – Pass ตอนที่ 8

Psycho – Pass ตอนที่ 9

Psycho – Pass ตอนที่ 10

Psycho – Pass ตอนที่ 11

Psycho – Pass ตอนที่ 12

Psycho – Pass ตอนที่ 13

Psycho – Pass ตอนที่ 14

Psycho – Pass ตอนที่ 15

Psycho – Pass ตอนที่ 16

Psycho – Pass ตอนที่ 17

Psycho – Pass ตอนที่ 18

Psycho – Pass ตอนที่ 19

Psycho – Pass ตอนที่ 20

Psycho – Pass ตอนที่ 21

Psycho – Pass ตอนที่ 22

0 comments: